Genel Bilgiler

Amaç:
Fizik tedavi ünitelerinde hastaların fizik tedavi uygulamalarını gerçekleştirecek sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın hedefi; sağlık kuruluşlarında, fizik tedavi ünitelerinde ve özel sektörde fizik tedavi işlemlerinin yürütülmesinde gerekli olan bilgi ve beceriyle donanmış sağlık personeli yetiştirmektir. Vizyonumuz kendi alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek öğrenci standartlarını ve eğitimin kalitesini yükseltmek ve böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmaktır. 

Hedef :

Programın hedefi; yaralanma, hastalık, ortopedik özür, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizyoterapist denetiminde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapabilen, uygulamada gerekli olan cihazları kullanma becerisini kazanmış olan, topluma ve etik değerlere duyarlı yardımcı sağlık personelleri yetiştirmektir.

Programı Bitirenlerin Unvanı

Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve “Fizyoterapi Teknikeri ” ünvanı verilir.

Programdan Mezun Olacakların İstihdam Edilebilecekleri Alanlar

Devlet hastaneleri, Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı, Belediye ve Üniversite Araştırma Hastaneleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Klinikler, Spor Kulüpleri, Huzur evleri gibi geniş istihdam alanı vardır.

Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

Fizyoterapi Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 85 krediyi tamamlamak ve 30 (otuz) iş günü staj yapmak zorundadırlar.. Mezun olan öğrenciye Fizyoterapi programında ön lisans diploması verilir.

Güncelleme : 08.11.2018 16:31:12